bg

e-Signature คืออะไร?

เริ่มต้นการทำ Digital Transformation ให้กับองค์กรของคุณด้วยระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature)
เพิ่มความคล่องตัวในการลงนามบนเอกสาร ไม่ต้องใช้กระดาษอีกต่อไป
ถูกต้องตามพ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

e-Signature ต่างจาก Digital Signature อย่างไร?

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

มาตรา 9

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
เป็นลายมือชื่อในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอักษร, อักขระตัวเลข, เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดใน มาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้

มาตรา 26

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดใน มาตรา 26 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับ (Encrypt) ช่วยให้สามารถยืนยันตัวตนเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้ ทำให้ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบจากข้อความที่ได้แสดงเจตนาในการลงลายมือชื่อได้

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้

ซึ่งใช้ใบรับรองโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง

มาตรา 28

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดใน มาตรา 26 และอาศัยใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดใน มาตรา 28 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนี้ได้โดยมีผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certificatation Authority : CA) เป็นตัวกลาง
ลักษณะการใช้งาน

มาตรา 9

 • เหมาะสำหรับธุรกรรมทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่ำ
  เหมาะสำหรับธุรกรรมทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น เอกสารบันทึกภายในขององค์กร
 • ระดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าลายมือชื่อดิจิทัล
  ระดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าลายมือชื่อดิจิทัล เนื่องจากเป็นเพียงการอัปโหลดรูปเข้าระบบหรือเซ็นชื่อผ่านอุปกรณ์ทำให้การปลอมแปลงลายมือชื่อทำได้ง่าย
ลักษณะการใช้งาน

มาตรา 26 และ 28

 • เหมาะสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าหรือความเสี่ยงสูง และมีภาระผูกพันตามสัญญา
  เหมาะสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าหรือความเสี่ยงสูง และมีภาระผูกพันตามสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย ข้อตกลงทางการค้า เอกสารการเงิน เป็นต้น
 • สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเอกสารที่ผ่านการลงลายมือชื่อได้
  สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเอกสารที่ผ่านการลงลายมือชื่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของลายมือชื่อหรือข้อความบนเอกสาร
 • มีขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรม
  มีขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรม หรือที่ระดับ IAL 2 และมีการยืนยันตัวตนที่ระดับ AAL 2 ขึ้นไป
อ่านเพิ่ม

ทำไมควรเลือกใช้ e-Signature
กับโคเดียม?

 • One-Stop Service: พร้อมตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กที่กำลังเติบโต หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคน เข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง
 • Flexible & Versatile: นอกจากระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว เรายังมีระบบอื่นๆที่สามารถทำงานร่วมกัน มาช่วย Transform การทำงานขององค์กรอย่างเต็มรูปแบบ
 • Professional Team: ช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานมาแล้วกว่าร้อยองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนในประเทศ, ต่างประเทศ และหน่วยงานราชการ
ตอบโจทย์ทุกองค์การด้วย e-signature

เริ่มต้นการใช้ e-Signature และ
Digital Signature ในองค์กรของคุณ

สร้างเอกสารขออนุมัติและลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Memo

สร้างเอกสารขออนุมัติและลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Memo

“ระบบจัดการเอกสารออนไลน์เเละลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Memo" เซ็นอนุมัติเอกสารเเละทำสัญญาคู่ค้าแบบ Digital ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ครบทุกขั้นตอนงานเอกสารในที่เดียว สอดคล้องตามข้อกฎหมาย ไม่ต้องใช้กระดาษอีกต่อไป

ต้องการแค่ Digital Signing?
เรามีบริการ “e-Digital Signature”

บริการ Digital Certificate Management

Dashboard สำหรับจัดการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)มีชุดคำสั่่งสำหรับสร้าง, ลบ และถอนการใช้งานใบรับรองสามารถเรียกใช้ใบรับรองในการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ได้

บริการ Digital Signing API Integration

สำหรับองค์กรที่มีระบบจัดการเอกสารอยู่แล้ว และต้องการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เรามีบริการ API Solution
หรือระบบหลังบ้านที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ และนำเอกสารที่ออกจากระบบมาทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ช่วยให้องค์กรลงนามบนเอกสารได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบเดิม

TRUSTED BY

Komatsu_logo 1.png
scgjwd_logo.png
aira_aiful_logo.png
powerbuy_logo.png

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว และความต้องการของคุณที่ด้านล่างนี้

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการหรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้โปรดเลือกช่องทางที่คุณต้องการให้เราติดต่อคุณ


กรุณาเลือกช่องทางการติดต่อ

* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา