Share this

สรุปครบจบที่นี่ ESG คืออะไร องค์กรต้องปรับตัวยังไง พร้อมตัวอย่างจริงจากองค์กรชั้นนำในไทย

Issues
May
Digital Transformation
Categories:
#Digital Transformation#Tech & Legal
Inspired by: Patwadee
Views

ESG  (Environment, Social และ Governance) เทรนด์สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในวงกว้างด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลตอบเเทนในระยะยาว นอกเหนือจากโอกาสในการดึงดูดความสนใจของนักลงทุนยั่งยืนหรือ นักลงทุน ESG ที่มีเเนวโน้มพิจารณาเลือกบริษัทจดทะเบียนที่เป็นสมาชิกของ Sustainability Index และผ่านการประเมินจัดอันดับตาม SET ESG Rating เป็นหลักแล้ว องค์กรที่ปรับตัวพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเเนวคิด ESG ยังได้รับสิทธิประโยชน์หลากหลายจากนโยบายส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ฉะนั้น CODIUM ในฐานะผู้ให้บริการและคำปรึกษาด้าน Digital Transformation กว่า 100 ธุรกิจ จึงขอเสนอแนวทางการทำ ESG แบบต้นทุนต่ำองค์กรนำไปใช้ได้จริง

 

Paperzero Solution

ปรับธุรกิจเข้าตามเกณฑ์ ESG

 

▪︎ ENVIRONMENT รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ ปรับองค์กรสู่ดิจิทัล

 

จากเเนวโน้มเทรนด์โลกที่ตระหนักถึงความรุนเเรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจะเห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มออกนโยบายส่งเสริมธุรกิจที่ดำเนินการแบบรักษ์โลก ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ทุกธุรกิจจะปรับได้คือเรื่อง “การลดการทำงานแบบกระดาษ”

 

สำหรับการดำเนินการในรูปเเบบ Manual ที่ยังคงใช้เอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ทั้งจากการตัดต้นไม้ ขนส่งและกระบวนการเเปรรูป นำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

 

CODIUM ขอเเนะนำโซลูชั่น อย่าง e-Memo ระบบจัดการเอกสารเเละอนุมัติออนไลน์ ที่ทำให้องค์กรเข้าตามเกณฑ์ ESG และเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลไปในเวลาเดียวกัน e-Memo มาพร้อมฟังก์ชันครบครันให้องค์กรสร้างเอกสารหรือสัญญาในรูปเเบบดิจิทัล อำนวยความสะดวกทุกกระบวนการงานเอกสาร สร้าง ส่ง อนุมัติ และเก็บรักษาทำได้อย่างรวดเร็ว ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

 

 

- สร้างเอกสารหรือสัญญาบนระบบซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์เอกสาร หรือสร้างเอกสารจากระบบโดยตรง

- ตั้งลำดับสายอนุมัติและตั้งค่าเงื่อนการอนุมัติตามต้องการ ตรวจสอบความเรียบร้อยและกดส่ง ระบบจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้อนุมัติตามลำดับ พร้อมเเจ้งเตือนผ่านทั้งเว็บไซต์ อีเมลและไลน์

- สายอนุมัติทำการยืนยันตัวตน เเละกดอนุมัติหรือลงลายมือชื่อเอกสาร

- ระบบทำการจัดเก็บเอกสารบน Cloud Storage สะดวกต่อการค้นหา

 

เสริมประสิทธิภาพเเบบสองเท่าด้วยการใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่ได้รับการรับรอง มีผลทางกฎหมาย 100% โดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เเต่ละประเภทจะมีระดับความน่าเชื่อถือมากน้อยต่างกันไปตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กำหนด เเต่ไม่ต้องกังวล เพราะที่ CODIUM เรามีลายมือชื่อครบทุกประเภท พร้อมให้บริการ ซัพพอร์ตครอบคลุม ให้คุณได้เลือกประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ากับองค์กรเเละวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างมั่นใจ

 

Case study ตัวอย่างจริงของการนำ e-Memo และ e-Signature ไปใช้ในองค์กร

 

องค์กรในเเต่ละอุตสาหกรรม สามารถนำระบบจัดการเอกสารเเละอนุมัติออนไลน์ (e-Memo) เเละลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในหลากหลายรูปเเบบ ไม่ว่าจะเป็น

 

- โดยทั่วไป ทุกธุรกิจ สามารถใช้บริหารจัดการและอนุมัติเอกสารภายในและเอกสารสัญญาที่ส่งให้ภายนอกองค์กร เช่น เอกสารรับพนักงานใหม่, ใบขอเบิกงบ, ใบสั่งซื้อ, เอกสารข้อตกลงทางกฎหมาย NDA เพื่อส่งขออนุมัติจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ลดความยุ่งยากเมื่อเอกสารต้องได้รับอนุมัติโดยผู้บริหารหลายคน ไม่ต้อง Print ออกมาเพื่อจัดส่งไปให้เซ็น แถมติดตามเอกสารและค้นหาได้ง่าย

 

- ผู้ประกอบการในเครือธุรกิจโรงเเรมนำไปใช้กับการบริหารระบบภายใน เช่น Internal Memo และใช้ในเชิงกฎหมาย เช่น ใช้ในการสรุปข้อตกลงทางกฎหมายที่สำคัญ เพื่อส่งขออนุมัติจากผู้บริหาร ลดความยุ่งยากเมื่อเอกสารต้องได้รับอนุมัติโดยผู้บริหารหลายคน

 

- กลุ่มธุรกิจการเกษตรและโรงงาน นำไปใช้ระหว่างเกษตรกร, โรงงาน หรือซัพพลายเออร์ ในการออกใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบอนุญาต ใบรับรอง และสัญญาต่างๆ

 

- กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน ธุรกิจบริการ นำไปใช้ในการเซ็นสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาประกัน สัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงขอ Feedback จากลูกค้าได้เช่นกัน

 

- กลุ่มอุตสาหกรรมการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือสถาบันสอนพิเศษต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการเซ็นเอกสารต่างๆ เช่น ใบสมัคร ใบลา ใบรับรอง ใบประเมินผล ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ส่งให้กับบุคคลกรภายใน และภายนอกเช่นนักเรียนและผู้ปกครองได้

 

- กลุ่มสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาลต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการเซ็นเอกสารทางการแพทย์ เช่น การจองคิว ใบสั่งยา ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งหนี้ ใบยินยอมการรักษา กับคนไข้ หรือการสั่งซื้อสินค้ากับคู่ค้า หรือสั่งผลิตผ่านแลป

 

- กลุ่มธุรกิจในกลุ่มค้าปลีก (Retail) นำไปใช้กับคู่ค้าในการอัพเดทและตกลงรายการ SKU สินค้าที่จะนำมาขาย การเสนอโปรโมชั่น ไปจนถึงการออกเอกสารสั่งซื้อทั้ง Purchase Request และ Purchase Order

 

ทดลองใช้ฟรี คลิก

 

▪︎ SOCIAL รับผิดชอบต่อสังคม รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกับ PDPA

 

ประเด็นด้านสังคมเป็นอีกส่วนสำคัญที่ธุรกิจต้องคำนึงถึง ทั้งบุคลากรในองค์กร ผู้บริโภค คู่ค้า และชุมชน ล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งสิ้น องค์กรจึงต้องกำกับรับผิดชอบต่อบุคคลดังกล่าวในการดำเนินงานธุรกิจ โดยคำนึงถึงสภาพเเวดล้อมและสวัสดิภาพ ตลอดจนการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

องค์กรจึงต้องมีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามที่กฎหมาย PDPA กำหนด ซึ่งบริการ PDPA จาก CODIUM เป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 

 

- Personal Data Collection ออกแบบการเก็บข้อมูล

 

การจำเเนกข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลบุคคลทั่วไป การตรวจสอบประสิทธิภาพเเละระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงประเมินความเสี่ยงในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

 

- Consent Template ขอความยินยอม

 

ระบบ PDPA ยังรวมถึงการให้บริการเเบบฟอร์มขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (Consent Template) ผ่านอีเมล การทำ Cookie Consent บนหน้าเว็บไซต์ พร้อมจัดเก็บความยินยอมทั้งหมดแยกแต่ละจุดประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอมไว้ชัดเจน ทำให้องค์กรจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่อได้ง่าย

 

- Change Request Form ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความยินยอม

 

สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ คือช่องทางที่เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือความยินยอม โดยระบบ PDPA มีช่องทางสำหรับยื่นคำร้องตามประสงค์ โดยระบบจะทำหน้าที่บริหารจัดการคำร้องต่าง ๆ

 

ทดลองใช้ฟรี คลิก

 

▪︎ GOVERNANCE โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยื่นภาษีด้วย e-Tax

 

ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เป็นปัจจัยหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมาภิบาลขององค์กรอีกหนึ่งมิติสำคัญที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์ ESG เรื่องหนึ่งที่หลายองค์กรมักถูกตรวจสอบเเละเผชิญประเด็นปัญหาเนื่องจากความบกพร่องในการดำเนินการคือ การยื่นภาษี เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว CODIUM ขอนำเสนอ e-Tax Invoice & Receipt ระบบออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถออกให้กับลูกค้าและส่งให้กรมสรรพากรได้ผ่านออนไลน์

 

นอกจากนี้กระเเสโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่าง ช้อปดีมีคืน หรือ Easy e-Receipt ที่ให้ผู้เสียภาษีลดหย่อนภาษีได้เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีแบบ e-Tax ได้ มีแนวโน้มจะมีต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นการที่องค์กรหันมาใช้ระบบ e-Tax Invoice ทำให้องค์กรได้เข้าตามเกณฑ์ ESG และกระตุ้นยอดขายไปในตัว

 

CODIUM พร้อมสนับสนุน นำระบบ e-Tax Invoice ที่ใช้งานง่าย ได้มาตรฐานตามที่กรมสรรพากรกำหนด และมีฟีเจอร์ครบครันมาปรับใช้ให้องค์กร

 

 

- Document Management

 

ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบกำกับภาษี ใบเพิ่มลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดายโดยสามารถเลือกได้ว่าจะนำเข้าสู่ระบบโดยตรงจากเครื่อง หรือผ่านการเชื่อมต่อ API หรือ SFTP โดยตรงกับระบบบัญชี หรือ ERP ที่องค์ใช้อยู่

 

- Document Delivery

 

หลังดำเนินการอัปโหลดหรือนำเข้าข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และส่งข้อมูลในรูปแบบ .xml หรือ .pdf ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย เช่น ส่งใบกำกับภาษีถึงสรรพากรให้อัตโนมัติ อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถส่งเอกสารถึงลูกค้าผ่านอีเมล หรือข้อความ SMS ได้อย่างรวดเร็ว

 

- Data Management

 

สามารถตรวจสอบเอกสารได้ทุกเมื่อ พร้อมจำเเนกเอกสารตามสัดส่วนอย่างปลอดภัย มีกราฟบ่งบอกสถานะเอกสาร สามารถมาตรวจสอบย้อนหลังได้เสมอ มั่นใจว่าเอกสารไม่ตกหล่น อีกทั้งยังมีการรวบรวมการดำเนินงานท้้งหมด ประมวลผล เเละทำ Data Visualization เพื่อสรุปภาพรวมธุรกิจ ช่วยในการควบคุมงบประมาณ เเละเป็นข้อมูลสำคัญช่วยในการวิเคราะห์กลยุทธ์การทำงานได้อีกด้วย

 

ทดลองใช้ฟรี คลิก

 

วัดผลการทำ ESG อย่างไร

ให้เป็นตัวเลขที่ชัดเจน

 

ESG Dashboard and Report

 

นอกเหนือจากฟังก์ชันหลักในการจัดการเอกสารทุกกระบวนการแบบออนไลน์ ตั้งแต่สร้างเอกสาร ส่งให้ผู้อนุมัติ จนถึงจัดเก็บเอกสาร ระบบยังช่วย Tracking สรุปข้อมูล เเละเเสดงผลการดำเนินการด้าน ESG ด้วยการทำ Data Visualization ในรูปเเบบ ESG Dashboard เเสดงรายละเอียดปริมาณกระดาษทั้งหมดที่มีในระบบโดยจะคำนวณจากเอกสารที่ถูกอัปโหลดหรือสร้างในระบบ ไฟล์เเนบเเละไฟล์เอกสารที่มีการ comment อีกทั้ง คำนวณงบประมาณที่องค์กรสามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าองค์กรมีส่วนร่วมในการประหยัดการใช้กระดาษไปทั้งหมดกี่เเผ่น เเละประหยัดงบประมาณไปได้มากน้อยเท่าไหร่ นอกเหนือจากนั้น ระบบยังสามารถช่วยคำนวณการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ และการใช้พลังงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าเชื้อเพลิงในการผลิต เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถ export เป็นรายงานประจำปี ซึ่งองค์กรสามารถนำไปเเสดงเเก่ตลาดหลักทรัพย์ สะดวก รวดเร็ว เเละง่ายดาย ปราศจากขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน เเละยังประหยัดเวลาการทำงานของพนักงานในการจัดทำรายงานอีกด้วย

 

 

องค์กรจะปรับตัวเทรนด์ ESG ได้อย่างไร

 

จากเทรนด์ที่ดึงดูดความสนใจในเเวดวงการเงินการลงทุน พัฒนาสู่เเนวทางในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเทรนด์ ESG จึงเป็นความท้าทายใหม่สำหรับองค์กรต่าง ๆ CODIUM ขอร่วมเป็นทางเลือกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้การดำเนินการในองค์กรของท่านสอดคล้องกับเทรนด์ ESG ด้วยตัวช่วยดี ๆ อย่าง ระบบจัดการเอกสารเเละอนุมัติออนไลน์(e-Memo) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) PDPA System และ ระบบออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & Receipt) ในการดำเนินงาน ด้วยการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation ให้การทำงานง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนของ Workflow ช่วยลดการใช้กระดาษ พร้อมรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในระบบซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล นับเป็นการเเสดงความรับผิดชอบต่อสิทธิของบุคคลเเละสังคม

 

 

1. เราเป็นผู้ให้บริการ Full-service Digital Transformation มีครบทุก Products ตอบโจทย์การขับเคลื่อน “Paperzero” มาที่เดียวได้ครบจบ

2. การันตีระบบใช้งานง่าย โดยมีผู้ใช้งานระบบกว่า 100+ องค์กร หลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ

3. ระบบได้รับการรับรองมาตรฐานและความไว้วางใจจากภาครัฐ

       ▪︎ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 2700 เเละรองรับข้อกำหนดทางกฎหมาย

       ▪︎ ระบบผ่านการทดสอบ Digital Service Sandbox โครงการทดสอบนวัตกรรมหรือการบริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

       ▪︎ ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ให้นำเทคโนโลยี e-Digital Signature (EDS) เข้าเชื่อมต่อกับระบบ Digital Signing บนแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

       ▪︎ ได้ร่วมมือกับ NDID (Nationanal Digital ID) ในการสร้าง “dContract” แพล็ตฟอร์มการทำสัญญาออนไลน์แห่งแรกในไทยที่ทุกคนเข้าถึงได้

4. CODIUM พัฒนาระบบเอง สามารถ Customize ตามการใช้งานขององค์กร หรือเชื่อมต่อกับระบบการทำงานขององค์กรได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาออกแบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ไปด้วยกัน

5. หมดห่วงเรื่องการ Onboard ผู้ใช้งาน เรามีทีมพร้อมตั้งค่าระบบให้ สอนการใช้งาน และสนับสนุนองค์กรให้ใช้งานระบบได้อย่างราบรื่น

You may also like
 ขั้นตอนการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
ขั้นตอนการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
e-Tax
Tech & Legal
3 หลักการ ทำ Digital transformation ให้ถูกหลัก
3 หลักการ ทำ Digital transformation ให้ถูกหลัก
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 33 นาทีที่แล้ว
Digital Transformation
ถึงเวลาก้าวหน้า! ผลักดันรัฐบาลด้วย “Digital ID”
ถึงเวลาก้าวหน้า! ผลักดันรัฐบาลด้วย “Digital ID”
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 2 วันที่แล้ว
Tech & Legal
Digital Transformation
รู้หรือไม่? บริษัทเป็นสมาชิกกับ NDID แล้วดีอย่างไร?
รู้หรือไม่? บริษัทเป็นสมาชิกกับ NDID แล้วดีอย่างไร?
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 22 วันที่แล้ว
Digital Transformation

SUBSCRIBE TO OUR

NEWS
LETTER .

Code , Consult , Communicate

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้
* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา