เราพร้อมที่จะให้บริการคุณ

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงบอกความต้องการของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกๆขั้นตอน

อัพโหลดเอกสารต่างๆเข้าระบบอย่างง่ายดาย

CONTACT US

อัพโหลดเอกสารต่างๆเข้าระบบอย่างง่ายดาย

อย่ารอช้า! หากคุณมีไอเดียที่ต้องการจะเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โคเดียมช่วยคุณได้

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้
* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา