e-Tax Invoice ระบบออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Views
Downloaded
e-Tax Invoice ระบบออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
Share this:
จบไปแล้วกับงานสัมมนาในหัวข้อ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคล่องตัว ด้วยการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท RICOH และ CODIUM มาร่วมพูดคุยกันในหลายหัวข้อเกี่ยวกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ครอบคลุมทุกเเง่มุมที่นักบัญชีต้องรู้! อาทิเช่น
 
  • อัพเดทเทรนด์การนำส่งใบกำกับภาษี/งานบัญชี ที่เปลี่ยนไป
  • เเนะนำ e-Tax Invoice & e-receipt ระบบนำส่งใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีเลือกใช้
  • ประโยชน์ของระบบ e-Tax Invoice & e-receipt
  • ทำไมต้องใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-receipt กับเรา
 
ทางผู้จัดขอขอบคุณ RICOH, CODIUM, และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาการบรรยายจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่าน
 
หากท่านใดพลาดงานสัมมนาครั้งนี้ไป สามารถชมย้อนหลังได้ที่ https://www.codium.co/categories/12-Video?videoId=76 
 
หรือถ้าท่านใดสนใจ โซลูชั่น e-Tax Invoice & e-Receipt ระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามรายละเอียด เเละทดลองใช้งานระบบ ติดต่อเราได้ที่ https://www.codium.co/contact-us
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดไฟล์