Share this

e-Tax การนำเทคโนโลยี มาช่วยงานบัญชีให้ง่ายขึ้น

Issues
May
Digital Transformation
Categories:
#Digital Transformation#e-Tax
Inspired by: Siwanad
Views

จากการที่เรานำเสนอ ระบบช่วยการทำงานของฝั่ง HR กันมามาก มาดูการนำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานฝั่งการเงินกันบ้างว่า จะมีโซลูชั่นอะไรมาตอบโจทย์ โดยจะขอเริ่มจากโซลูชั่นแรกอย่างระบบที่ชื่อว่า e-Tax Invoice & Receipt ที่หลายคนคงเริ่มมีคุ้นหูคุ้นตากันอยู่  
 
ระบบ e-Tax Invoice & Receipt หรือ e-Tax อธิบายโดยสังเขป คือ ระบบนำส่งใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าหรือสรรพากรเเทนรูปแบบกระดาษ ทางกรมสรรพากรเล็งเห็นว่าการเปลี่ยนมานำส่งเอกสารในรูปแบบนี้สะดวกกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า เมื่อเทียบกับการทำงานเเบบดังเดิม จึงมีการผลักดันค่อนข้างสูงให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนมานำส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถึงตรงนี้หลายคนคงอยากจะเข้าใจก่อนว่ามันดีกว่าการทำงานเเบบกระดาษขนาดไหน ลองมาดูกัน
 

การทำงานเเบบเดิม...เป็นอย่างไร ?

ขอเรียกการทำงานเเบบเดิมว่า “การทำงานเเบบกระดาษ” ขบวนการทุกอย่างเกิดขึ้นจากการดำเนินไปของกระดาษกับคนเป็นหลัก ซึ่งขั้นตอนทำงานที่นักบัญชีทุกคนคุ้นชินกันเป็นดังนี้  

 

1. พิมพ์ใบกำกับภาษีออกมาจากระบบ

2. นำส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าผ่าน messenger

3. จัดทำรายงานใบกำกับภาษีไว้ในเเต่ละเดือน

4. หาที่จัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

 

จากขั้นตอนการทำงานเเบบเดิม จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะเสีย “เวลา” ในการทำเเต่ละขั้นตอนเเละต้องไปขึ้นอยู่กับ ”คน” ค่อนข้างมาก จึงเป็นที่มาให้หลายองค์กรหันมาใช้ระบบในการนำส่งเอกสารเเบบออนไลน์
ขั้นตอนการนำส่งใบกำกับภาษีเเบบกระดาษ
 

การทำงานในยุคใหม่...นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

การทำงานเเบบใหม่จะเป็น “การทำงานบนระบบ” กล่าวคือทุกอย่างเกิดขึ้นบนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ข้อมูลเชื่อมต่อถึงกันหมด ทำให้การทำงานง่ายกว่า เร็วกว่า เเละถูกกว่า โดยที่นักบัญชีเเค่เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆบนระบบ จากนั้นระบบจะทำการส่งเอกสารไปให้สรรพากรเเละลูกค้าอัตโนมัติ รวมถึงจัดทำรายงานเเละเก็บเอกสารไว้ให้ ถ้าพูดเเบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพ ลองไปดูกันว่าระบบ e-Tax มีการทำงานอย่างไร...  
ขั้นตอนการนำส่งใบกำกับภาษีเเบบอิเล็กทรอนิกส์
 

การทำงานของระบบ e-Tax  ช่วยนักบัญชีทำงานง่ายขึ้น

 

อัปโหลดเอกสารเข้าระบบ พร้อมแปลงไฟล์ให้ทันที

จากเดิมที่นักบัญชีต้องคอยเเปลงไฟล์จาก CSV เป็น PDF เพื่อส่งไปให้ลูกค้า หรือจาก CSV เป็น XML เพื่อจัดแบบฟอร์มให้ตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนด เเล้วถึงจะปริ้นเอกสารเหล่านั้นเป็นกระดาษออกมาเพื่อนำส่ง นักบัญชีไม่ต้องทำขั้นตอนที่ยุ่งยากแบบเดิมอีกต่อไป ให้ระบบทำให้เเทนเเบบอัตโนมัติ โดยอันดับเเรกต้องอัปโหลดเอกสารเข้าระบบ e-Tax ก่อน
 
การอัปโหลดเอกสารเข้าระบบทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 อัปโหลดเอกสารเข้าระบบด้วยตัวเอง อัปโหลดได้หมด ทั้งเอกสารใบกำกับภาษี (Tax Invoice), ใบเเจ้งหนี้ (Invoice), ใบเสร็จรับเงิน (Reciept), ใบเพิ่มลดหนี้ (Credit/Debit Note) โดยต้องอัปโหลดมาในนามสกุลไฟล์ CSV

 

อัปโหลดเอกสารเข้าระบบด้วยตัวเอง
 

วิธีที่ 2 นำเอกสารเข้าระบบอัตโนมัติ วิธีนี้นักบัญชีจะไม่ต้องอัปโหลดเอกสารเองทีละเอกสาร ระบบจะไปต่อเข้ากับระบบบัญชี หรือ ERP ขององค์กรเเละดึงข้อมูลเอกสารมาไว้ที่ระบบ e-Tax ให้อัตโนมัติ โดยเชื่อมต่อผ่านวิธี API (Application Programming Interface) หรือ SFTP (Secure File Transfer Protocol) ซึ่ง CODIUM สามารถเชื่อมต่อระบบให้ได้หลากหลายรูปแบบที่องค์กรใช้งานอยู่ ได้แก่ SAP, Oracle, Express, Mac-5 เเละอื่นๆ

 
จัดแปลงไฟล์เอกสารให้อัตโนมัติ พร้อมความปลอดภัย
เมื่อเอกสารถูกอัปโหลดเข้ามาในระบบเเล้ว ระบบจะทำการเเปลงไฟล์ CSV ให้เป็น PDF เเละ XML ให้แบบอัตโนมัติ เเละนำไฟล์ที่เเปลงส่งไปทำ Digital Certificate ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราส่งเอกสารไปให้องค์กรที่จะทำการรับรองว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของจริง โดยเขาจะทำการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย) เเละมีการประทับรับรองเวลา (Timestamp) ของเอกสารที่ออก เพื่อความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 
หลังจากที่ทำ Digital Certificate เสร็จ เราจะสามารถตรวจเช็คว่าเอกสารฉบับนี้ได้รับการรับรองความถูกต้องเเละปลอดภัย ได้จากการเปิดเอกสารผ่านโปรแกรม Adobe Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี เเล้วจะเห็นหลักฐานอยู่ 2 อย่าง ที่บอกว่าเอกสารถูกรับรองเเล้ว
 

1. เอกสารได้รับการรับรองลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยจะมีประโยคนี้ปรากฎ “Signed and all signatures are valid” นั้นหมายถึงเอกสารนี้ถูกออกโดยองค์กรของเราจริง ทำให้ลูกค้าผู้รับเอกสารฉบับนี้ไป มั่นใจได้ว่าออกมาจากองค์กรของเราหรือผู้ขายจริง    

 
เอกสารได้รับรองลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
 

2. ประทับรัอบรองเวลาออกเอกสาร (Timestamp) โดยที่ท้ายเอกสารจะมีวันเวลาที่ออกเอกสารระบุไว้ให้ชัดเจน หากเอกสารที่ถูกออกมีการปลอมแปลงหลังจากที่ทำการออกเอกสารไป จะถือว่าเอกสารมีการเปลี่ยนเเปลง เอกสารนั้นจะใช้ไม่ได้ทันที

ประทับรัอบรองเวลาออกเอกสาร (Timestamp)
 
เเละในกรณีที่มีการปลอมแปลงลายเซ็นขององค์กร Adobe Reader จะขึ้นให้ทันทีว่า “At least one signature is invalid” นั้นคือมีลายเซ็นใดลายเซ็นหนึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาจากองค์กรนี้จริง
 
เอกสารไม่ได้รับรองลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
 

ส่งเอกสารถึงลูกค้าผ่านอีเมล(E-mail) หรือข้อความ(SMS) ได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารที่ถูกได้รับการรับรองความปลอดภัยเเล้วก็สามารถนำส่งถึงลูกค้าได้ ซึ่งจากเดิมที่ต้องส่งผ่าน messenger ไม่ต้องอีกเเล้ว เมื่อองค์กรสามารถส่งเอกสารถึงลูกค้าผ่านอีเมลหรือข้อความได้ เป็นการทำงานที่สะดวกต่อนักบัญชียิ่ง เเละลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรไปได้มาก โดยนักบัญชีสามารถเลือกวิธีการส่งเอกสารถึงลูกค้าผ่านอีเมลได้ถึง 2 วิธี  
 

วิธีที่ 1 ส่งเอกสารหาลูกค้าด้วยตนเอง สามารถเลือกเอกสารที่จะทำการส่งให้ลูกค้า พร้อมกรอกอีเมลลูกค้าที่จะส่งถึงได้ทันที นอกจากนี้นักบัญชียังสามารถกลับมาส่งเอกสารถึงลูกค้าใหม่อีกกี่ครั้งเมื่อไหร่ก็ได้

 
ส่งใบกำกับภาษีถึงลูกค้าผ่านอีเมล
 

วิธีที่ 2 ระบบส่งเอกสารให้เเบบอัตโนมัติ ไม่ต้องห่วงว่าหากให้ระบบนำส่งเอกสารแบบวิธีนี้ จะมีการส่งตกหล่น นักบัญชีสามารถเข้ามาเช็ครายละเอียดการส่งผ่านตัวระบบได้เลย ระบบจะขึ้นให้หมดถึงจำนวนอีเมลที่ส่งสำเร็จเเละไม่สำเร็จ เอกสารใดถูกส่งไปหาลูกค้าไหนบ้าง ในกรณีที่ส่งไม่สำเร็จระบบจะทำการส่งให้ใหม่อีกครั้งเเบบอัตโนมัติเช่นกัน

 
สรุปยอดการส่งอีเมลถึงลูกค้าของระบบ (Email Dashboard)
 

บริการส่งใบกำกับภาษีถึงสรรพากรให้อัตโนมัติ (Service Provider)

นอกจากองค์กรต้องส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเเล้ว ยังต้องส่งใบกำกับภาษีให้สรรพากรเช่นกัน หลังจากที่ระบบได้รับไฟล์ XML ที่มีการทำ Digital Certificate มาเเล้ว ถึงขั้นตอนที่พร้อมส่งให้กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็คล้ายกับการส่งเอกสารถึงลูกค้า นั้นคือ มีให้เลือกอยู่ 2 วิธี
 

วิธีที่ 1 นำส่งสรรพากรด้วยตนเอง นักบัญชีสามารถเลือกไฟล์ XML ที่จะนำส่ง พร้อมดาวน์โหลดได้เลย

 
ดาวน์โหลดไฟล์ XML เพื่อนำส่งสรรพากรด้วยตนเอง
 

วิธีที่ 2 ระบบบริการส่งใบกำกับภาษีถึงสรรพากรให้อัตโนมัติ (Service Provider) นักบัญชีสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ตลอด มีรายละเอียดบอกไว้ทั้งหมด ทั้งสถานะการส่ง จำนวนที่ส่ง

 
ระบบบริการส่งใบกำกับภาษีถึงสรรพากรให้อัตโนมัติ (Service Provider)

 

จัดทำรายงานสรุปผล พร้อมแสดงกราฟต่างๆ นำไปใช้ต่อได้ง่ายขึ้น

เรามีการรวบรวมเอกสารไว้ให้เสร็จสรรพ ทั้งเเบบแยกไฟล์ตามเเต่ละเอกสารหรือรวมเอกสารไว้ให้ในไฟล์เดียว เพื่อให้สะดวกต่อนักบัญชีในการดาวน์โหลดออกมาเพื่อนำมาใช้งานต่อได้อย่างสะดวก
 
ระบบจัดทำรายงานภาษีขายไว้ให้ตามช่วงเวลา
 
รวมถึงจัดทำกราฟสรุปภาพรวมจำนวนเอกสารที่ได้ทำการ Digital Certificate ไปทั้งหมด โดยเเบ่งเป็นรายเดือนเเละแยกประเภทเอกสารให้อีกด้วย เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของธุรกิจและสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้
 
สรุปจำนวนเอกสารที่ได้ทำการ Digital Cernificate ตามเดือนเเละประเภทเอกสาร
 

สรุปการนำส่งใบกำกับภาษีผ่านระบบ e-Tax ดีกว่าเเบบกระดาษอย่างไร ?

เมื่อเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญทำให้องค์กรเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การทำงานเเบบกระดาษที่ไม่ตอบโจทย์จึงเริ่มหมดไปเเละโดนเเทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กว่า ซึ่งระบบ e-Tax เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี ทำให้เห็นชัดว่าองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างเช่นในงานด้านบัญชีได้อย่างไร ตามที่ทุกคนได้เห็นการทำงานกันไปด้านบน เราจึงขอมาสรุปเเบบจับใจความเข้าใจง่ายๆว่าองค์กรเเละผู้ทำงานได้ประโยชน์จากระบบ e-Tax กันอย่างไรใน “4 ลด“
ประโยชน์ของการนำส่งใบกำกับภาษีด้วยระบบ e-Tax เเทนการนำส่งแบบกระดาษ

 

ลดค่าใช้จ่าย จากการนำส่งเอกสารต่างๆถึงลูกค้า ไม่ต้องเสียค่าปริ้นกระดาษ ค่าขนส่งเอกสาร เเละค่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปได้มาก  

ลดงาน ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน กรอกหรือส่งข้อมุลจากระบบหนึ่งเข้าอีกระบบหนึ่ง ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายด้วย Human Error ให้ระบบจัดการเชื่อมต่อข้อมูล ส่งเอกสารให้แบบอัตโนมัติ

ลดเวลา ของทั้งนักบัญชีองค์กรเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ตรวจสอบเอกสารได้ง่าย เรียกดูเอกสารย้อนหลังได้ทุกเมื่อสะดวกผ่านระบบ พร้อมจัดทำรายงานสรุปเอกสารต่างๆให้เสร็จสรรพ

ลดความเสี่ยง ปลอดภัยมากกว่า ลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร เพราะทุกเอกสารต้องผ่านการทำ Digital Certificate หมด เเละหมดปัญหาเอกสารสูยหาย จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทอนิกส์ไว้บน Cloud

 
ในอนาคตอันใกล้ธุรกิจเเละองค์กรต่างๆคงเปลี่ยนมานำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากรเทนกระดาษกันอย่างทั่วถึงมากขึ้นไปอีก เนื่องจากกรมสรรพากรเริ่มผลักดันเเละจะบังคับให้องค์กรใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นการดีที่ในวันนี้หลายองค์กรหันมาปรับตัวใช้ระบบ e-Tax Invoice & Receipt กันเเล้วตั้งเเต่เนิ่นๆ
 
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้ระบบ e-Tax กับทาง CODIUM
 
You may also like
 ขั้นตอนการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
ขั้นตอนการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
e-Tax
Tech & Legal
3 หลักการ ทำ Digital transformation ให้ถูกหลัก
3 หลักการ ทำ Digital transformation ให้ถูกหลัก
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 33 นาทีที่แล้ว
Digital Transformation
ถึงเวลาก้าวหน้า! ผลักดันรัฐบาลด้วย “Digital ID”
ถึงเวลาก้าวหน้า! ผลักดันรัฐบาลด้วย “Digital ID”
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 2 วันที่แล้ว
Tech & Legal
Digital Transformation
รู้หรือไม่? บริษัทเป็นสมาชิกกับ NDID แล้วดีอย่างไร?
รู้หรือไม่? บริษัทเป็นสมาชิกกับ NDID แล้วดีอย่างไร?
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 22 วันที่แล้ว
Digital Transformation

SUBSCRIBE TO OUR

NEWS
LETTER .

Code , Consult , Communicate

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้
* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา