PDPA จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรให้เข้าตาม พ.ร.บ. กำหนด

Views
Downloaded
PDPA จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรให้เข้าตาม พ.ร.บ. กำหนด
Share this:

สหกรณ์ปรับตัวพร้อมรับ PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะบังคับใช้ในปี 2565 เเล้วรึยัง?

 

เนื่องจากสหกรณ์มีการเก็บข้อมูลสมาชิก ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ จึงต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนนี้ให้ดีตามที่ PDPA กำหนด ไม่เช่นนั้น อาจทำให้โดนปรับถึง 5 ล้านบาทได้!

 

เราช่วยสหกรณ์เรื่อง PDPA ได้อย่างไรบ้าง?

  • บริการให้คำปรึกษาด้าน PDPA เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    ทางเราบริการให้คำปรึกษา เราวิเคราะห์ให้ครบจบถึงวิธีการดำเนินงานปัจจุบัน ว่าต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนไหน เพื่อให้มั่นใจว่า ปฏิบัติถูกต้องตามหลักการของ PDPA 100%
  • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ตั้งเเต่สร้างแบบฟอร์มสำหรับขอความยินยอม ร่างนโยบายด้านข้อมูลเพื่อแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูล รวมถึงสร้างแบบฟอร์มสำหรับการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตามหลัก PDPA
  • มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกตาม PDPA กำหนด ทางเรามีระบบ PDPA ที่บริหารจัดการความยินยอม หรือคำขอใช้สิทธิ์ต่างๆของเจ้าของข้อมูล

 

CODIUM ผู้ให้บริการด้าน Digital Transformation มากว่า 40 องค์กรทั้งรัฐเเละเอกชน พร้อมให้คำปรึกษาสหกรณ์ฟรี! สหกรณ์สามารถอ่านเอกสารเกี่ยวกับ PDPA ได้เพิ่มเติม เพียงคลิกปุ่ม Download!

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้
* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา