Bot

การนำ 'Bot' มาช่วยให้ 'งานง่ายขึ้น' ประยุกต์ใช้ Bot อย่างไรให้การทำงานในองค์กรรวดเร็วเเละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ทั้งองค์กรทำงานได้แบบคล่องตัวโดยอัตโนมัติ ใช้ได้จริง ทำได้ง่าย ในช่วง WFH