Share this

Digital transformation ที่ธุรกิจควรรู้ หนุนธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้

Issues
May
Digital Transformation
Categories:
#Digital Transformation
Inspired by: Siwanad
Views

ทำไมธุรกิจต้องสนใจการทำ Digital transformation ?

 

การเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจเเละสถานการณ์ตัวเร่งภายนอกอย่าง COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง นำพาให้หลายองค์กรต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนเเปลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ดำเนินงานธุรกิจจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้องค์กรปรับตัวได้ทันเเละรอบด้าน
 

Digital transformation คืออะไร ?

 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดำเนินงานธุรกิจในภาคส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถมองภาพชัดๆจาก การเปลี่ยนงานที่ทำซ้ำๆในกระดาษให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น การเซ็นเอกสารอนุมัติงานผ่านออนไลน์ (e-Memo), การนำส่งใบกำกับภาษีถึงลูกค้าผ่านอีเมล(e-Tax), เเละอื่นๆ การนำ Digital Solution เข้ามาช่วย ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาดจากคน ง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเเละนำไปใช้ต่อยอดได้
 

3 หลักที่ Digital transformation เข้ามาช่วยธุรกิจ

 

1. เพิ่มขีดความสามารถองค์กร (Increasing organizational potential)

 

ทำงานง่ายเเละคล่องตัวขึ้นบนระบบออนไลน์

 
เมื่อองค์กรปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องไปกับระบบดิจิทัลได้ องค์กรจะมีความคล่องตัวขึ้น ทำให้พัฒนาองค์กรไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การขับเคลื่อนองค์กรในมิติต่าง ๆ จึงรวดเร็วและสะดวกขึ้น
 
  • Work efficiently
ทำงานง่ายเเละคล่องขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก ประหยัดเวลากับงานที่ต้องทำซ้ำอยู่บ่อยครั้ง การสื่อสารระหว่างเเผนกเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะเปลี่ยนการทำงานจากกระดาษสู่ระบบ ที่เเต่ละแผนกยังทำงานตามระบบที่ทำงานอยู่ เเต่เราไปต่อเข้ากับระบบที่องค์กรหรือแผนกต่างๆใช้งานอยู่ ทำให้ข้อมูลเชื่อมถึงกันอัตโนมัติ ทำงานสะดวก  
 
  • Ultimate staff potential
คำกล่าวที่ว่า “เวลาคือเงิน” เป็นสิ่งที่จริงเเท้ เมื่อพนักงานไม่ต้องใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อบริษัท เช่น การกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน การเสียเวลาสื่อสารหลายแผนก การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงานส่วนนี้เเทน ทำให้พนักงานได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรจริงๆ การดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานออกมาจึงทำได้อย่างเต็มที่ คุณค่าของพนักงานที่สร้างให้ต่อองค์กรจึงมากขึ้น
 

2. ลดต้นทุน เพิ่มกำไรธุรกิจ (Lean cost and enhance profit)

 

ควบคุมต้นทุนธุรกิจ ติดตามค่าใช้จ่ายได้เเม่นยำขึ้น

 
การควบคุมต้นทุนเเละลดค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ที่การเพิ่มรายได้ของธุรกิจเป็นไปอย่างยากลำบาก การนำเทคโนโลยีมาช่วยติดตามเเละควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรสามารถจัดการบริหารต้นทุนนั้นได้ถูกจุดเเละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
  • Minimize cost
สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยธุรกิจได้มากคือ การลดต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนทางด้านงานเอกสาร ทั้งค่ากระดาษ ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าเก็บเอกสาร เเละอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดอาจเกิดการปลอมแปลงเเละสูญหายได้ง่าย การใช้ระบบมาจัดการเเทนจึงตอบโจทย์มากกว่าทั้งในการทำงานเเละลดค่าใช้จ่าย เช่น การอนุมติงานผ่านออนไลน์(e-Memo), การส่งใบกำกับภาษีถึงสรรพากรผ่านอีเมล(e-Tax), การส่งใบเสร็จถึงลูกค้าผ่านอีเมล(e-Billing)
 
  • Maximize profit
ประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งที่หลายองค์กรมักมองข้ามการทำ Digital transformation คือพลังของ Digital/IT solutions ที่สามารถบันทึกเเละติดตามทุกอย่างในทุกกิจกรรมของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ ทำให้รู้ความเป็นไปในทุกเเง่มุมของธุรกิจ เช่น การควบคุมงบประมาณ(Budget control) ของเเผนกต่างๆผ่านการอนุมัติเอกสาร การบันทึกยอดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนให้ได้ถูกจุด
 

3. สร้างความได้เปรียบด้วยข้อมูล (Leverage differentiation with data)

 

 
ข้อมูลคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรเท่านั้น เป็นสินทรัพย์(Data asset) สำคัญที่ไม่เพียงเเต่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจความเป็นไปในองค์กรตัวเองได้มากขึ้น ยังช่วยให้เห็นถึงเเนวทางที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าเเละก้าวไกลกว่าคู่เเข่งไปอีกขั้น
 
  • Data-insight driven
ข้อมูลที่ถูกบันทึกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นจุดเริ่มของการนำไปต่อยอดวิเคราะห์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ข้อมูลที่เร็วเเละถูกต้อง(Quality data) สะท้อนถึงบริบทเเละความเป็นไปของธุรกิจ(business insight)อย่างเเม่นยำเเละทันที ลดความเสี่ยงของการวิเคราะห์เเละตัดสินใจผิดพลาด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันการณ์ ก้าวเดินได้เร็วนำมาซึ่งความได้เปรียบทางการเเข่งขัน
 
  • Data-driven culture
การนำเทคโนโลยีมาประสานเข้ากับการทำงานอย่างลงตัวที่ถูกหลัก ส่งผลให้คนที่ทำงานเกิดความคุ้นเคยเเละหล่อหลอมสร้างเเนวคิดแบบ digital habits ขึ้นมาโดยปริยายนั้นคือ
 
          - ความโปร่งใสของข้อมูล(Transparentcy) ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันหมด สื่อสารมองเห็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร
          - การทำงานที่วัดผลได้จริง(Measurement) คำนึงถึงผลลัพธ์เเละวิธีการวัดผลที่สามารถบอกถึงประสิทธิภาพของงานได้อย่างชัดเจน
          - ข้อมูลที่ทันท่วงที(Real time) ความเร็วในการทำงานที่มีข้อมูลพร้อมตลอดเวลาให้ได้ดูเเละวิเคราะห์
          - การทำงานเเบบอัตโนมัติ (Automation) ปลูกความคิดในการเปลี่ยนลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำซ้อนให้ระบบเข้ามาช่วยทำเเทน
 
You may also like
3 หลักการ ทำ Digital transformation ให้ถูกหลัก
3 หลักการ ทำ Digital transformation ให้ถูกหลัก
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 33 นาทีที่แล้ว
Digital Transformation
ถึงเวลาก้าวหน้า! ผลักดันรัฐบาลด้วย “Digital ID”
ถึงเวลาก้าวหน้า! ผลักดันรัฐบาลด้วย “Digital ID”
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 2 วันที่แล้ว
Tech & Legal
Digital Transformation
รู้หรือไม่? บริษัทเป็นสมาชิกกับ NDID แล้วดีอย่างไร?
รู้หรือไม่? บริษัทเป็นสมาชิกกับ NDID แล้วดีอย่างไร?
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 22 วันที่แล้ว
Digital Transformation
วิธีสร้าง Chatbot ในแบบฉบับง่ายๆ ไม่ใช่ คนTech ก็ทำได้
วิธีสร้าง Chatbot ในแบบฉบับง่ายๆ ไม่ใช่ คนTech ก็ทำได้
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว
Back-end Tools
Front-end Tools
Digital Transformation

SUBSCRIBE TO OUR

NEWS
LETTER .

Code , Consult , Communicate

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้
* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา