Share this

Digital transformation ที่ธุรกิจควรรู้ หนุนธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้

Issues
May
Digital Transformation
Categories:
#Digital Transformation
Inspired by: Siwanad
Views

ทำไมธุรกิจต้องสนใจการทำ Digital transformation ?

 

การเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจเเละสถานการณ์ตัวเร่งภายนอกอย่าง COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง นำพาให้หลายองค์กรต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนเเปลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ดำเนินงานธุรกิจจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้องค์กรปรับตัวได้ทันเเละรอบด้าน
 

Digital transformation คืออะไร ?

 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดำเนินงานธุรกิจในภาคส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถมองภาพชัดๆจาก การเปลี่ยนงานที่ทำซ้ำๆในกระดาษให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น การเซ็นเอกสารอนุมัติงานผ่านออนไลน์ (e-Memo), การนำส่งใบกำกับภาษีถึงลูกค้าผ่านอีเมล(e-Tax), เเละอื่นๆ การนำ Digital Solution เข้ามาช่วย ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาดจากคน ง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเเละนำไปใช้ต่อยอดได้
 

3 หลักที่ Digital transformation เข้ามาช่วยธุรกิจ

 

1. เพิ่มขีดความสามารถองค์กร (Increasing organizational potential)

 

ทำงานง่ายเเละคล่องตัวขึ้นบนระบบออนไลน์

 
เมื่อองค์กรปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องไปกับระบบดิจิทัลได้ องค์กรจะมีความคล่องตัวขึ้น ทำให้พัฒนาองค์กรไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การขับเคลื่อนองค์กรในมิติต่าง ๆ จึงรวดเร็วและสะดวกขึ้น
 
  • Work efficiently
ทำงานง่ายเเละคล่องขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก ประหยัดเวลากับงานที่ต้องทำซ้ำอยู่บ่อยครั้ง การสื่อสารระหว่างเเผนกเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะเปลี่ยนการทำงานจากกระดาษสู่ระบบ ที่เเต่ละแผนกยังทำงานตามระบบที่ทำงานอยู่ เเต่เราไปต่อเข้ากับระบบที่องค์กรหรือแผนกต่างๆใช้งานอยู่ ทำให้ข้อมูลเชื่อมถึงกันอัตโนมัติ ทำงานสะดวก  
 
  • Ultimate staff potential
คำกล่าวที่ว่า “เวลาคือเงิน” เป็นสิ่งที่จริงเเท้ เมื่อพนักงานไม่ต้องใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อบริษัท เช่น การกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน การเสียเวลาสื่อสารหลายแผนก การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงานส่วนนี้เเทน ทำให้พนักงานได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรจริงๆ การดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานออกมาจึงทำได้อย่างเต็มที่ คุณค่าของพนักงานที่สร้างให้ต่อองค์กรจึงมากขึ้น
 

2. ลดต้นทุน เพิ่มกำไรธุรกิจ (Lean cost and enhance profit)

 

ควบคุมต้นทุนธุรกิจ ติดตามค่าใช้จ่ายได้เเม่นยำขึ้น

 
การควบคุมต้นทุนเเละลดค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ที่การเพิ่มรายได้ของธุรกิจเป็นไปอย่างยากลำบาก การนำเทคโนโลยีมาช่วยติดตามเเละควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรสามารถจัดการบริหารต้นทุนนั้นได้ถูกจุดเเละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
  • Minimize cost
สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยธุรกิจได้มากคือ การลดต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนทางด้านงานเอกสาร ทั้งค่ากระดาษ ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าเก็บเอกสาร เเละอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดอาจเกิดการปลอมแปลงเเละสูญหายได้ง่าย การใช้ระบบมาจัดการเเทนจึงตอบโจทย์มากกว่าทั้งในการทำงานเเละลดค่าใช้จ่าย เช่น การอนุมติงานผ่านออนไลน์(e-Memo), การส่งใบกำกับภาษีถึงสรรพากรผ่านอีเมล(e-Tax), การส่งใบเสร็จถึงลูกค้าผ่านอีเมล(e-Billing)
 
  • Maximize profit
ประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งที่หลายองค์กรมักมองข้ามการทำ Digital transformation คือพลังของ Digital/IT solutions ที่สามารถบันทึกเเละติดตามทุกอย่างในทุกกิจกรรมของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ ทำให้รู้ความเป็นไปในทุกเเง่มุมของธุรกิจ เช่น การควบคุมงบประมาณ(Budget control) ของเเผนกต่างๆผ่านการอนุมัติเอกสาร การบันทึกยอดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนให้ได้ถูกจุด
 

3. สร้างความได้เปรียบด้วยข้อมูล (Leverage differentiation with data)

 

 
ข้อมูลคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรเท่านั้น เป็นสินทรัพย์(Data asset) สำคัญที่ไม่เพียงเเต่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจความเป็นไปในองค์กรตัวเองได้มากขึ้น ยังช่วยให้เห็นถึงเเนวทางที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าเเละก้าวไกลกว่าคู่เเข่งไปอีกขั้น
 
  • Data-insight driven
ข้อมูลที่ถูกบันทึกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นจุดเริ่มของการนำไปต่อยอดวิเคราะห์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ข้อมูลที่เร็วเเละถูกต้อง(Quality data) สะท้อนถึงบริบทเเละความเป็นไปของธุรกิจ(business insight)อย่างเเม่นยำเเละทันที ลดความเสี่ยงของการวิเคราะห์เเละตัดสินใจผิดพลาด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันการณ์ ก้าวเดินได้เร็วนำมาซึ่งความได้เปรียบทางการเเข่งขัน
 
  • Data-driven culture
การนำเทคโนโลยีมาประสานเข้ากับการทำงานอย่างลงตัวที่ถูกหลัก ส่งผลให้คนที่ทำงานเกิดความคุ้นเคยเเละหล่อหลอมสร้างเเนวคิดแบบ digital habits ขึ้นมาโดยปริยายนั้นคือ
 
          - ความโปร่งใสของข้อมูล(Transparentcy) ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันหมด สื่อสารมองเห็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร
          - การทำงานที่วัดผลได้จริง(Measurement) คำนึงถึงผลลัพธ์เเละวิธีการวัดผลที่สามารถบอกถึงประสิทธิภาพของงานได้อย่างชัดเจน
          - ข้อมูลที่ทันท่วงที(Real time) ความเร็วในการทำงานที่มีข้อมูลพร้อมตลอดเวลาให้ได้ดูเเละวิเคราะห์
          - การทำงานเเบบอัตโนมัติ (Automation) ปลูกความคิดในการเปลี่ยนลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำซ้อนให้ระบบเข้ามาช่วยทำเเทน
 
You may also like
ถึงเวลาก้าวหน้า! ผลักดันรัฐบาลด้วย “Digital ID”
ถึงเวลาก้าวหน้า! ผลักดันรัฐบาลด้วย “Digital ID”
ก.พ. 23, 2024อ่านเมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว
Tech & Legal
Digital Transformation
ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐาน ISO ด้วยระบบจัดการเอกสารออนไลน์
ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐาน ISO ด้วยระบบจัดการเอกสารออนไลน์
ก.พ. 23, 2024อ่านเมื่อ 1 วันที่แล้ว
Tech & Legal
Automated Process
Digital Transformation
e-Contract ฉบับรวบรัด! แผนกไหนได้ประโยชน์บ้าง?
e-Contract ฉบับรวบรัด! แผนกไหนได้ประโยชน์บ้าง?
ก.พ. 23, 2024อ่านเมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว
Digital Transformation
Document Management System
ติดต่อราชการไม่ยากอีกต่อไป กับราชการ 4.0
ติดต่อราชการไม่ยากอีกต่อไป กับราชการ 4.0
ก.พ. 23, 2024อ่านเมื่อ 2 วันที่แล้ว
Digital Transformation

SUBSCRIBE TO OUR

NEWS
LETTER .

Code , Consult , Communicate

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้
* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา