Share this

e-Memo ระบบเซ็นอนุมัติเอกสารออนไลน์ ถูกกฎหมาย

Issues
July
e-Signature
Categories:
#e-signature#Document Management System#Digital Transformation#Video
Inspired by: Siwanad, Sittha
Views

You may also like
ระบบยืนยันตัวตนที่ดี ควรเพิ่มความปลอดภัยข้อมูล ไม่ใช่ลด
ระบบยืนยันตัวตนที่ดี ควรเพิ่มความปลอดภัยข้อมูล ไม่ใช่ลด
มี.ค. 27, 2023อ่านเมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
Digital Transformation
Tech & Legal
จัดการสวัสดิการพนักงานให้ง่ายกว่าที่เคย กับระบบ e-Claim
จัดการสวัสดิการพนักงานให้ง่ายกว่าที่เคย กับระบบ e-Claim
มี.ค. 27, 2023อ่านเมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว
Document Management System
Digital Transformation
HR Bot สร้างขึ้นมาได้อย่างไร
HR Bot สร้างขึ้นมาได้อย่างไร
มี.ค. 27, 2023อ่านเมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว
Bot
Automated Process
Front-end Tools
อ่านก่อน รู้ก่อน! e-Document ในไทยใช้ได้จริงหรือไม่?
อ่านก่อน รู้ก่อน! e-Document ในไทยใช้ได้จริงหรือไม่?
มี.ค. 27, 2023อ่านเมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว
Tech & Legal
Digital Transformation

SUBSCRIBE TO OUR

NEWS
LETTER .

Code , Consult , Communicate

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้
* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา