Share this

5 ปัจจัยหลัก ที่ใช้ประเมินการทำงาน Developer

Issues
April
Programmer
Categories:
#Front-end Tools#Back-end Tools
Inspired by: Natchaya
Views

Feedback is a “Gift”. Do not perceive measurement as “Negative”

 
การประเมินถือเป็นของขวัญอย่างหนึ่งในการทำงาน เพราะทำให้เรารู้จักตัวเองในมุมมองคนอื่นมากขึ้น รู้ว่าจุดเเข็ง จุดอ่อนของเราคือตรงไหน มีอะไรที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อีก การมีคนมาสะท้อนความเป็นตัวเราจึงเป็นของขวัญที่ทำให้เราเก่งขึ้น  
 
ซึ่งนิมิตหมายอันดีของการประเมินจะเกิดขึ้นทุกๆ 6 เดือน เป็นระยเวลาที่จะได้ตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับทีมเเละเป้าหมายส่วนบุคคล ประกอบกับทีมจะมีการทำงานมาสักระยะหนึ่งที่จะเห็นการเปลี่ยนเเปลงในการประเมิน โดยเราขอนำเสนอ 5 ปัจจัยหลักที่นำมาใช้ประเมินการทำงานของ Developer
 

5 ปัจจัยหลักในการประเมิน Developer

 

1. Communication Skill

เป้าหมายหลักของการสื่อสาร คือการเสริมความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Developer ที่ดีควรมีการพูดที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นขั้นตอน เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสาร  
 
สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ Developer ควรมี คือความสามารถที่จะสื่อสารได้กับทั้งคนที่มีความรู้ด้าน Technical และคนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันได้ หลายครั้งที่ Developer ไม่สามารถสื่อสารให้กับ Project Managment ให้เข้าใจได้ว่าเกิดปัญหาหรือติดขัดตรงไหน ทำให้งานสะดุดเเละไม่เป็นไปตามที่ทาง Business คาดหวังไว้  
 
นอกจากนี้ทักษะในการเขียนก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ ในแง่ของการทำงานหลายครั้งต้องสื่อสารผ่านการเขียน เช่น การทำเอกสาร การทำ Slack หรือการส่ง Email เป็นสิ่งที่ Developer ต้องทำเป็นประจำ ดังนั้นหาก Developer สามารถสื่อสารผ่านทั้งการพูดและการเขียนได้ดี จะทำให้การสื่อสารในทีมเป็นไปได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้น
 

2. Strategic Thinking

Developer ควรจะมีความคิดที่เป็นระบบ เข้าใจต่อความต้องการทางธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อที่จะสามารถให้ความสำคัญกับงานที่ตนเองทำอยู่ได้ดีขึ้น และสามารถวางแผนการทำงานโดยใช้ความรู้มาต่อยอด
 

3. Technical Leadership

ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อย ทุกคนควรแบ่งปันความรู้ สอนผู้อื่นในสิ่งที่ตัวเองรู้ ประกอบกับเปิดรับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ หากเรามีการเปิดโอกาสในการสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน จะเป็นการสนับสนุนความสามารถของเพื่อนร่วมงานและตัวเราเอง พร้อมเสริมสร้าง Supportive Environment ในการทำงานอีกด้วย  
 
นอกจากนี้ Developer ยังสามารถเป็น Leadership ผ่านการสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านบวกให้กับทีมและองค์กร เช่น การสร้างเอกสาร How to ต่างๆให้คนในทีมอ่านเเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานตนเองได้ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนร่วมงานอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญได้
 

4. Organization and Time Management Skills

การจัดสรรเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะในเวลาการทำงานจริง Developer หนึ่งคนจะมีงานที่รอต่อคิวทำค่อนข้างมาก การเเบ่งเวลาเเละจัดลำดับความสำคัญของงานได้ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตรงเวลา หรือวางแผนงานล่วงหน้าได้ดี
 

5. Technical Knowledge

เเน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Developer คือการมี Technical Knowledge อาจจะเป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ ความรู้เกี่ยวกับระบบ ความรู้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ Develop มีความรู้ที่หลากหลายจะช่วยอย่างมากต่อการส่งเสริม เเละต่อยอดงานได้มากขึ้น
 
นี่คือ 5 ข้อสำคัญที่เรานำมาฝาก สำหรับการประเมินการทำงานของ Developer โดยเราเชื่อว่าทุกคนสามารถนำปัจจัยเหล่านี้ไปปรับใช้ และให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนในทีม เพื่อพัฒนาความสามารถ และทำให้การทำงานทั้งในทีมและองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ควรจะคำนึงถึงเมื่อประเมิน Developer เนื่องจากทุกคนย่อมมีเงื่อนไขการทำงาน หรือได้รับงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นอย่าลืมนึกถึงจุดนี้ และปรับใช้การประเมินให้เหมาะสมกับทีมของตัวเอง
 
ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก
5 key metrics to measure developer performance- Pablo Román
You may also like
Low Code Framework ทำงานอย่างไร?
Low Code Framework ทำงานอย่างไร?
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 1 วันที่แล้ว
Back-end Tools
Front-end Tools
Automated Process
วิธีสร้าง Chatbot ในแบบฉบับง่ายๆ ไม่ใช่ คนTech ก็ทำได้
วิธีสร้าง Chatbot ในแบบฉบับง่ายๆ ไม่ใช่ คนTech ก็ทำได้
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว
Back-end Tools
Front-end Tools
Digital Transformation
HR Bot สร้างขึ้นมาได้อย่างไร
HR Bot สร้างขึ้นมาได้อย่างไร
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 3 วันที่แล้ว
Bot
Automated Process
Front-end Tools
Angular event
Angular event
มิ.ย. 06, 2024อ่านเมื่อ 2 วันที่แล้ว
Front-end Tools
Automated Process
Video

SUBSCRIBE TO OUR

NEWS
LETTER .

Code , Consult , Communicate

โคเดียมสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณร้องขอมาเท่านั้น

ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อไปหาคุณเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าหากคุณต้องการให้เราติดต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดเลือกให้ความยินยอมกับเราในกรณีต่อไปนี้
* คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอถอนความยินยอม และรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา